برگزاری مجمع عمومی و فوق‌العاده شرکت فروسیلیس ایران

برگزاری مجمع عمومی و فوق‌العاده شرکت فروسیلیس ایران

برگزاری مجمع عمومی و فوق‌العاده شرکت فروسیلیس ایران 1157 765 Iran Ferrosilice Co

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده سالیانه شرکت فروسیلیس ایران

مجمع عمومی عادی و فوق‌ العاده سالیانه شرکت فروسیلیس ایران در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ از ساعت ۸:۳۰ صبح در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، واقع در خیابان طالقانی تهران  با حضور سهامداران این شرکت برگزار گردید و طی این جلسه در خصوص موارد ذیل رای‌گیری و تصمیم‌گیری انجام شد:

انتخابات اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت‌های مالی

تصویب میزان سود تقسیمی بین سهامداران

انطباق اساسنامه با نمونه اساسنامه سازمان بورس

گالری تصاویر