کسب عنوان تامین کننده برتر در چهارمین جشنواره فولاد

کسب عنوان تامین کننده برتر در چهارمین جشنواره فولاد

کسب عنوان تامین کننده برتر در چهارمین جشنواره فولاد 1238 1741 Iran Ferrosilice Co

شرکت فروسیلیس ایران(سهامی عام) برای دومین سال متوالی در چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران که در دی ماه ۱۴۰۱ در محل هتل المپیک تهران برگزار گردید، از سوی انجمن فولاد ایران بعنوان تامین کننده برتر در مسیر بومی سازی، توسعه تکنولوژی و افزایش توان تامین پایدار داخلی منتخب و موفق به دریافت لوح تقدیر شد.