سالروز تاسیس شرکت فروسیلیس ایران

سالروز تاسیس شرکت فروسیلیس ایران

سالروز تاسیس شرکت فروسیلیس ایران 943 943 Iran Ferrosilice Co

شانزدهم آذرماه، مصادف با چهلمین سالروز تأسیس شرکت فروسیلیس ایران بر عموم سهامداران،مدیران و همکاران شرکت مبــارک باد چشم انداز آینـــــده نزدیک ما شرکتی توانمندتــر با اهداف والای انسانی و علمی در جهت پیشرفت سرزمیــن عزیزمـان خواهد بود
نـام و یـاد بـنـیـان گـذار بــزرگ فـروسـیــلــیــس ایـــران شادروان علی‌اصغر حاجی‌بابا گرامی باد