افتتاح مرکزآموزش بین کارگاهی درکارخانه فروسیلیس ایران توسط مدیرکل محترم مرکز آموزش فنی وحرفه ای استان سمنان

افتتاح مرکزآموزش بین کارگاهی درکارخانه فروسیلیس ایران توسط مدیرکل محترم مرکز آموزش فنی وحرفه ای استان سمنان

افتتاح مرکزآموزش بین کارگاهی درکارخانه فروسیلیس ایران توسط مدیرکل محترم مرکز آموزش فنی وحرفه ای استان سمنان 2560 1706 Iran Ferrosilice Co

افتتاح مرکزآموزش بین کارگاهی درکارخانه فروسیلیس ایران توسط مدیرکل محترم مرکز آموزش فنی

وحرفه ای استان سمنان

با استعانت ازخداوند متعال درروز چهارشنبه مورخ ۱۸/ ۱۲ / ۱۴۰۰ ، مرکزآموزش بین کارگاهی درکارخانه فروسیلیس ایران توسط مدیرکل محترم مرکزآموزش فنی وحرفه ای استان سمنان جناب آقای مهندس شاهچراغ افتتاح گردید .
دراین مراسم مدیرمرکزآموزش شهرستان سمنان جناب آقای مهندس عسگریان ، معاون مرکز آموزش استان سرکارخانم قهرمان فر، معاون مرکز آموزش شهرستان جناب آقای ایرانپور و دیگر همراهان محترم از مرکز فنی و حرفه ای سمنان نیز حضور داشتند.
مرکز جوار کارگاهی توسط جناب آقای مهندس شاهچراغ با بریدن روبان انجام و درادامه نشست مدیران ارشد دراتاق آموزش برگزار گردید .
جناب آقای مهندس جعفری ابتدا ضمن معرفی محصولات اصلی و جانبی و میزان تولیدات آنها ، به اهمیت آموزش نسل به نسل در شرکت پرداختند و تاکید نمودند که تاکنون با حمایت های مدیران ارشد این موضوع به خوبی صورت پذیرفته است .
درپایان مراسم مجوز مرکز جوارکارگاهی به جناب آقای مهندس جعفری اهدا گردید .

گالری تصاویر