دعوت به همکاری در شرکت فروسیلیس ایران

دعوت به همکاری در شرکت فروسیلیس ایران

دعوت به همکاری در شرکت فروسیلیس ایران 600 400 Iran Ferrosilice Co

دعوت به همکاری در شرکت فروسیلیس ایران

 

شرکت فروسیلیس ایران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید
اطلاعات تماس جهت ارسال رزومه :
Email: Baniasadi@iran-ifc.ir
whatsapp: 09129571279