انتخاب شرکت فروسیلیس ایران بعنوان تامین کننده برتر در جشنواره ملی فولاد

انتخاب شرکت فروسیلیس ایران بعنوان تامین کننده برتر در جشنواره ملی فولاد

انتخاب شرکت فروسیلیس ایران بعنوان تامین کننده برتر در جشنواره ملی فولاد 653 926 Iran Ferrosilice Co

انتخاب شرکت فروسیلیس ایران بعنوان تامین کننده برتر در جشنواره ملی فولاد

شرکت فروسیلیس ایران شرکت فروسیلیس ایران در سومین جشنواره ملی فولاد که در روز پنجشنبه مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ درهتل المپیک تهران برگزار گردید، از سوی انجمن ملی فولاد بعنوان تامین کننده برتر در مسیر بومی سازی، توسعه تکنولوژی و افزایش توان تامین پایدار داخلی منتخب و موفق به دریافت لوح تقدیر شد.

 

 

 

 

 

گالری تصاویر