دعوت به همکاری در شرکت فروسیلیس ایران

دعوت به همکاری در شرکت فروسیلیس ایران

دعوت به همکاری در شرکت فروسیلیس ایران 350 342 Iran Ferrosilice Co

دعوت به همکاری در شرکت فروسیلیس ایران

 

دعوت به همکاری در شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)
۱- کارشناس بهداشت حرفه ای
۲- کارشناس متالوژی
اطلاعات تماس جهت ارسال رزومه :
Email: Baniasadi@iran-ifc.ir
whatsapp: 09129571279