جلسه مدیریت محترم عامل با سرپرستان و مسئولین کارخانه فروسیلیس ایران

جلسه مدیریت محترم عامل با سرپرستان و مسئولین کارخانه فروسیلیس ایران

جلسه مدیریت محترم عامل با سرپرستان و مسئولین کارخانه فروسیلیس ایران 1080 607 Iran Ferrosilice Co

جلسه مدیریت محترم عامل با سرپرستان و مسئولین کارخانه فروسیلیس ایران

 

درراستای هماهنگی و هم اندیشی بیشتر مدیریت محترم عامل و مدیران محترم کارخانه با سرپرستان و مسئولین این واحد صنعتی ، درروز چهارشنبه مورخ ۴/ ۱۰/ ۹۹ نشستی صمیمی و دوستانه در سالن اجتماعات کارخانه با موضوعیت آشنایی بیشتر با قوانین و آیین نامه های موجود در واحد اداری صورت پذیرفت .

درجریان این نشست ابتدا مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس کی پور ضمن ابراز خرسندی از بهبود شرایط و فرایندهای موجود درکارخانه درطی سالهای اخیر ، با تقدیر از تهیه و تکمیل نمودن آیین نامه های موجود کارخانه توسط واحد اداری خواستار پایبندی و رعایت بیشتر قوانین و مقررات توسط پرسنل و همکاران محترم گردیدند .

درادامه جناب آقای طاهری مدیر منابع انسانی ضمن تبین انواع آیین نامه های موجود درکارخانه به توضیح و تشریح بعضی از قوانین اداری پرداختند .

جلسه مذکور با پذیرایی از همکاران با رعایت مسایل بهداشتی به اتمام رسید .

 

 

 

گالری تصاویر