افتتاح خانه ورزش شرکت فروسیلیس ایران

افتتاح خانه ورزش شرکت فروسیلیس ایران

افتتاح خانه ورزش شرکت فروسیلیس ایران 318 179 Iran Ferrosilice Co

افتتاح خانه ورزش شرکت فروسیلیس ایران

 

مراسم افتتاحیه خانه ورزش شرکت فروسیلیس ایران به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس کیپور و مدیریت محترم کارخانه جناب آقای مهندس جعفری در تاریخ ۹۹/۰۸/۰۳ برگزار گردید.

کمیته ورزش شرکت فروسیلیس ایران

 

 

گالری تصاویر