کسب مقام سوم جناب آقای رضا بهزادی در مسابقات دومیدانی قهرمانی کارگران کشور

کسب مقام سوم جناب آقای رضا بهزادی در مسابقات دومیدانی قهرمانی کارگران کشور

کسب مقام سوم جناب آقای رضا بهزادی در مسابقات دومیدانی قهرمانی کارگران کشور 318 179 Iran Ferrosilice Co

کسب مقام سوم جناب آقای رضا بهزادی در مسابقات دومیدانی قهرمانی کارگران کشور

 

همکار محترم جناب آقای رضا بهزادی

کسب مقام سوم در مسابقات دومیدانی قهرمانی کارگران کشور و راهیابی شما به تیم ملی کارگران کشور را تبریک عرض نموده و

امید است در کلیه مراحل ورزشی موفق و پیروز باشید.

کمیته ورزش شرکت فروسیلیس ایران

 

 

گالری تصاویر