بازدید دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور از کارخانه فروسیلیس ایران

بازدید دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور از کارخانه فروسیلیس ایران

بازدید دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور از کارخانه فروسیلیس ایران 5184 3456 Iran Ferrosilice Co

بازدید دکتردین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور از کارخانه فروسیلیس ایران

 

روز سه شنبه مورخ ۲۵/ ۶ / ۹۹ جناب آقای دکتردین پرست ( معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور) ، مهندس صالحی نیا ( معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی ایران ) ، دکتر شریفی نژاد ( معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان ) ، دکتر غنیان ( مدیر کل اداره تعاون ،کار و رفاه استان سمنان ) ، دکتر تشنه دل ( رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان) و اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان اقدام به بازدید از این واحد تولیدی نمودند و از نزدیک در جریان روند تولید در این واحد صنعتی قرار گرفتند .

همچنین دویست و چهل و ششمین جلسه کارگروه ستاد تسهیل ورفع موانع تولید استان سمنان عصر همان روز درسالن استانداری استان سمنان برگزار و مشکلات واحدهای تولیدی بررسی گردید .

 

 

گالری تصاویر