انتخاب شرکت فروسیلیس ایران به عنوان واحد نمونه صنعتی استان در سال ۱۳۹۹

انتخاب شرکت فروسیلیس ایران به عنوان واحد نمونه صنعتی استان در سال ۱۳۹۹

انتخاب شرکت فروسیلیس ایران به عنوان واحد نمونه صنعتی استان در سال ۱۳۹۹ 2200 1555 Iran Ferrosilice Co

انتخاب شرکت فروسیلیس ایران به عنوان واحد نمونه صنعتی استان در سال ۱۳۹۹

 

مفتخریم در سالی که  توسط مقام معظم رهبری  به نام جهش  تولید نامگذاری شده این مجموعه به عنوان واحد نمونه صنعتی استان سمنان  در سال ۱۳۹۹  انتخاب گردیده است  .

امید است  که در سال جاری نیز با فضل  الهی و توجه به ترسیم چشم انداز روشن و امید بخش عملکرد شرکت، برای رسید ن میهن عزیز مان به توسعه پایدار موفق باشیم .

 

 

گالری تصاویر