شرکت فروسیلیس ایران میزبان دومین نشست هم اندیشی صنایع و بنگاه های اقتصادی شهرستان سمنان

شرکت فروسیلیس ایران میزبان دومین نشست هم اندیشی صنایع و بنگاه های اقتصادی شهرستان سمنان

شرکت فروسیلیس ایران میزبان دومین نشست هم اندیشی صنایع و بنگاه های اقتصادی شهرستان سمنان 299 225 Iran Ferrosilice Co

شرکت فروسیلیس ایران میزبان دومین نشست هم اندیشی صنایع و بنگاه های اقتصادی شهرستان سمنان

 

دومین نشست هم اندیشی صنایع و بنگاه های اقتصادی شهرستان سمنان با حضور مسئولین آموزش ده شرکت مستقر در شهرک صنعتی سمنان به منظور توسعه آموزش های مهارتی در حوزه صنایع و اجرای تعهدات آموزشی و اجتماعی مرکز به میزبانی شرکت فروسیلیس ایران برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تشریح اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حوزه صنایع از سوی سرپرست مرکز سمنان بر لزوم تامین نیازهای آموزشی با استفاده از تمامی امکانات موجود به منظور ارایه خدمات آموزشی برتر تاکید گردید.

همچنین نیازسنجی آموزشی سه ماهه چهارم صنایع که از سوی بنگاه های اقتصادی شهرستان تهیه شده بود به مرکز ارایه شد.

در این جلسه رئیس اداره کار شهرستان سمنان به همراه بازرس محترم کار شهرستان و نماینده انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فناوری اطلاعات سمنان، گرمسار و مهدیشهر نیز به عنوان مدعو حضور داشتند.

 

 

گالری تصاویر