به بهانه سرطان و آلایندگی صنعت و اشتغال ؛استان را تخریب نکنیم…

به بهانه سرطان و آلایندگی صنعت و اشتغال ؛استان را تخریب نکنیم…

به بهانه سرطان و آلایندگی صنعت و اشتغال ؛استان را تخریب نکنیم… 345 329 Iran Ferrosilice Co

رئیس علوم پزشکی استان سمنان:

به بهانه سرطان و آلایندگی صنعت و اشتغال ؛استان را تخریب نکنیم…

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان:

به بهانه سرطان وآلایندگی صنعت واشتغال استان را تخریب نکنیم/گزارشی مستند وعلمی از سرطان زا بودن فروسیلیس اعلام نشده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در نشست تبینی شورای اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی استان در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه کاروکارگر مبنی بر شایعه ازدیاد سرطان در مرکز استان  به واسطه فعالیت های شرکت فروسیلیس ایران ، واحدهای تولیدی موادشیمیایی و کارخانجات تولید گچ ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت:

تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر سرطان‌زا بودن یا آلایندگی کارخانه فروسیلیس سمنان اعلام‌نشده است.

دکتر نوید دانایی تصریح نمود: حتی بعد از بررسی در حوزه طب کار در این کارخانه هیچ موردی از سرطان و یا سیلیکوز شدید به علت آلایندگی ناشی از این کارخانه برای کارکنان در محیط کار گزارش نشده است و بررسی‌هایی که توسط طب کار انجام‌گرفته است هیچ‌چیزی را اثبات نکرده است.

وی گفت من و خانواده ام در همین شهر زندگی می کنیم  پس مطمئن باشید حتما در مورد سلامتی و جان خود وخانواده حساسیت داریم

وی با بیان این مطلب که نباید به خاطر برخی شایعات جو جامعه را ناآرام کرد افزود: بار دیگر تأکید می‌کنم که حرف‌ها و ادعاها باید بر اساس اسناد و مدارک باشد تا از تشویش بی‌مورد جلوگیری شود.