برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه گیفا ۲۰۱۹ در دوسلدورف آلمان

برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه گیفا ۲۰۱۹ در دوسلدورف آلمان

برگزاری چهاردهمین دوره نمایشگاه گیفا ۲۰۱۹ در دوسلدورف آلمان 200 200 Iran Ferrosilice Co

شرکت فروسیلیس ایران در چهاردهمین نمایشگاه گیفا ۲۰۱۹ واقع در شهر دوسلدرف آلمان با غرفه ای به مساحت۶۶ متر حضور بهم رسانیده است . این نمایشگاه به مدت ۵ روز از تاریخ ۴ لغایت ۸ تیر۱۳۹۸ از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ بعداز ظهر برگزار شده است ، مشتری های صادراتی و تامین کنندگان وارداتی از غرفه شرکت فروسیلیس ایران بازدید به عمل آوردند.

گالری تصاویر