واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه (R & D )

ماموریت ما در واحد تحقیق و توسعه شرکت فروسیلیس ایران،این است که، در عصر جهانی شدن اقتصاد، همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی ، باکشف و درک فرصت ها و نیازهای بازار و با استفاده و بهره گیری از دانش روز دنیا و ارائه راهکارهای نوآورانه در زمینه افزایش تولید محصولات و بهبود بهره وری،کاهش ضایعات، رفع نیازها و خواسته های مشتریان و نگاه آینده نگرانه به بازار، سهم بزرگی از محصولات فروآلیاژها را در ایران و جهان به نام خود ثبت کنیم.

تحقیق و توسعه ما را موظف می کند تا، محصولات خود را هر چه بیشتر با محیط زیست سازگار کنیم. کاهش ضایعات در تولید، بکارگیری و مصرف مجدد آنها با روش های علمی و تقلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی از کار تولیدی از جمله اهداف تحقیق و توسعه در شرکت فروسیلیس ایران به شمار می روند.

فعالیت و اهداف واحد R & D

  • رسالت ما در بخش تحقیق و توسعه شرکت فروسیلیس ایران همواره بر آن است تا با اقدام مسئولانه به توسعه پایدار اندیشیده و در مسیر آن حرکت کنیم.
  • تحقیق و توسعه به ما کمک می کند، به خواسته های مشتریان خود جامه عمل پوشانده و محصولات خود را منطبق با نیازهای آنان خلق کنیم.
  • تحقیق و توسعه به ما کمک می کند، به خواسته های مشتریان خود جامه عمل پوشانده و محصولات خود را منطبق با نیازهای آنان خلق کنیم.
  • تحقیق و توسعه به ما این امکان را می دهد که، “پویایی” ، “نوآوری”، “رشد” و “توسعه تکنولوژی” را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
  • وظیفه ما در بخش تحقیق و توسعه، همواره، “انتخاب و انتقال دانش”، ” جذب و تطبیق”، “اصلاح و نوآوری”، و نهایتا ” خلق تکنولوژی” جدید می باشد.